ท่านกำลังใช้ Internet Explorer Browser เวอร์ชั่น 6 (IE6) ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้งานเนื้อหาบางรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ....คลิกที่นี่เพื่อปรับปรุงเบราเซอร์ของท่าน

:: Welcome to TNI e-Dictionary (beta version) dictionary online Japanese <--> Thai ::


 
:: Japanese <--> Thai Dictionary ::
 
日*  *日  *日* 


ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้